Verenigd Koninkrijk | United Kingdom

Verenigd Koninkrijk

(for English, croll down)
(voor de foto's, zie onderaan | for the pictures, scroll down)

Het Verenigd Koninkrijk, officieel het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, afgekort VK (Engels: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, afgekort UK, informeel Britain), is een soevereine staat in West-Europa met ongeveer 63,7 miljoen inwoners, gelegen tussen de Noordzee en de Atlantische Oceaan. In de moderne geschiedenis heeft deze staat als grote mogendheid een belangrijke rol gespeeld.

Het Verenigd Koninkrijk omvat in totaal vier gebieden:
Engeland in het zuiden (53.012.456 inwoners)
Schotland in het noorden (5.313.600 inwoners)
Wales in het westen (3.063.456 inwoners)
Noord-Ierland in het noordwesten (1.837.938 inwoners).

United Kingdom

The United Kingdom, officially United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (UK in short, Britain informally) is a souverain state in Western Europe with approximately 63.7 million inhabitants, located between the Noth Sea and the Atlantic Ocean. This state has played an important role in modern history.

The UK includes 4 territories:
England to south (53.012.456 inhabitants)
Scotland to the north (5.313.600 inhabitants)
Wales to the west (3.063.456 inhabitants)
Northern Ireland ot the northwest (1.837.938 inhabitants)