Moervaart | Moer Canal

Moervaart en omgeving

(for English... scroll down)
(voor de foto's, zie onderaan | for the pictures, scroll down)

De Moervaart is een kanaal in het noorden van de Belgische provincie Oost-Vlaanderen. De Moervaart is 22,42 km lang en verbindt het Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Durme. Het kanaal heeft vandaag nog weinig economische betekenis en wordt enkel door de pleziervaart gebruikt. Deze waterloop loopt in Gent door Mendonk, door Wachtebeke en in het Waasland door Moerbeke-Waas en Lokeren. Via de Stekense Vaart staat de Moervaart in verbinding met Stekene. De vallei van de Moervaart is Europees beschermd als onderdeel van Natura 2000-gebied 'Bossen en heiden van Zandig Vlaanderen: oostelijk deel'.

Geschiedenis
De Moervaart (vroeger de Moere genaamd) werd oorspronkelijk in de Middeleeuwen (rond 1300) gegraven door de abdij van Boudelo, aanvankelijk om de afwatering van de alluviale Moervaartdepressie te verbeteren en zo weiland en landbouwgrond te winnen.

Om de moeilijk bevaarbare Zuidlede te vermijden voor het transport van turf, dat in dit gebied gewonnen werd, is ze in de 15e eeuw eveneens bevaarbaar gemaakt. Door de aanleg van het kanaal Gent-Terneuzen in 1825 werd de verbinding verbroken met de natuurlijke bovenlopen: de Poekebeek (die ontspringt in Tielt) en Oude of Hoge Kale, die ontsprong te Sint-Joris, Beernem. Ten noorden van de Moervaart bevindt zich een strook zandgrond die gans het Waasland overspant. Hier was eens het Moerewoud met een aanplanting van eiken, beuken en olmen.
Hydrografisch
Tot 1964 zat er getij (+/- 25 cm) op de Moervaart, via de Durme en verderop de Schelde. Door de afdamming van de Durme te Lokeren en het verwijderen van de sluis te Rodenhuize tussen de Moervaart en het kanaal Gent-Terneuzen is het waterniveau van beide waterlopen gelijk.
Tot het begin van de 20e eeuw en de aanleg van ontwateringskanalen bleef de streek echter drassig. Momenteel is de streek, de Moervaartdepressie, voornamelijk een landbouwgebied.

(bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Moervaart)

Moervaart Canal and surroundings.

The "Moervaart" is a canal in the north of thebelgian province of East Flanders. The "Moervaart" is 22.42 km (14 miles) long and connects the canal of Ghent-Terneuzen with the river "Durme". The canal, today, has no industrial value anymore and is only used for tourism. Via an other canal the "Stekense Vaart" a connection has been made with the village of "Stekene".