Het meetjeslandse krekengebied | Creek area of Northern Meetjesland

Het meetjeslandse krekengebied

(for English... scroll down)
(voor de foto's, zie onderaan | for the pictures, scroll down)

Het Meetjeslandse krekengebied is een streek in het uiterste noorden van de provincie Oost-Vlaanderen, tegen de Nederlandse grens. De streek maakt deel uit van het Meetjesland. Het krekengebied ligt verspreid over de gemeenten Sint-Laureins en Assenede.

De streek is populair onder fietsers door de weidse vergezichten, zijn oude polderdijken en de grote waterplassen, kreken genaamd. De kreken zijn restanten van vroegere, grote overstromingen. Het Meetjesland wordt doorsneden door het Leopoldkanaal dat werd aangelegd voor de afwatering van het gebied, nadat Nederland na het uitroepen van de Belgische onafhankelijkheid de afvoer van water naar de Westerschelde (via de Braakman) had afgesloten.

Culinair is dit de plaats om paling te eten. In Vlaanderen, en ook in Nederland, komt de paling veel voor in de waterrijke gebieden.

Creek area of Northern Meetjesland (Northern East Flanders)

(for pictures, scroll down)

The Creeks area is a location in the upper North of East Flanders, bordering the Netherlands. This region is part of what is called "Meetjesland". The Creek area is spread over the municipalities called "Sint-Laureins" (Saint-Laurence) and "Assenede". The region is popular amongst cyclists because of the wide vistas, the ancient polderdikes and the large ponds called "Kreken" (Creeks). Those creeks are remnants of earlier, large floods. The Meetjesland is traversed by the Leopoldskanaal (Canal Leopold) which has been dugged to drain the area of its surplus of water, after Holland cut off the drainage channel going to the Westerschelde via the Braeckman after the independence of Belgium.

This region is also known for eating eal (paling). In Flanders and the Netherlands eal is quite abundant.