Provinciaal Domein Het Leen

(for English... scroll down)
(voor de foto's, zie onderaan | for the pictures, scroll down)

Het provinciaal domein Het Leen is een 262 ha groot boscomplex en bevindt zich op het grondgebied van de Belgische gemeenten Lievegem en Eeklo. Het is grotendeels bebost met een gemengd loofbos. Het Leen is Europees beschermd als onderdeel van Natura 2000-gebied 'Bossen en heiden van Zandig Vlaanderen: oostelijk deel'.

In Het Leen is er 36 km wandelwegen aanwezig waarvan er 18 km verhard zijn. Daarnaast beschikt de wandelaar nog over evenveel kilometers onverharde weg die er als het regent drassig bij liggen en niet te betreden zijn zonder gummilaarzen. Het voordeel van de betonbanen is dat ze ideaal zijn voor rolstoelgebruikers, het verslepen van bomen na uitdunning en het uitvoeren van onderhoudswerken. In 1993 werd het Provinciaal Bosmuseum, het Bosinfocentrum Het Leen en Bosklassencentrum Hermeleen geopend.

Het Leen is een samenscholing van verschillende biotopen: een deel is als heide aangelegd, een ander deel als gemengd loofbos en nog een ander deel als dennenbos.

(bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Leen)

Er is ook een arboretum aangelegd in Het Leen. Het arboretum omvat meer dan 7000 soorten houtachtige gewassen en vaste planten. Het arboretum is alle dagen vrij toegankelijk. De mooiste periode om het arboretum te bezoeken is van april tot en met juni. Dan staan de meeste bomen en struiken in bloei met een bloemenpracht als resultaat. Hieronder kan je enkele foto's van deze bloemenpracht bekijken.

The provincial domain "Het Leen" is a forested domain of around 262 ha (648 Acres) and is located in de places called Eeklo and Lievegem. It's largely  wooded with deciduous trees. Het Leen is protected by European law and is part of Natura-2000 area 'Forest and Heather of Sandy Flanders: Eastern part".

In "Het Leen" there is 36 km (22 miles) of hiking trails of which 18 km (11 miles) is paved. Besides that the hicker can enjoy another 18 km of unpaved trails which in rainy days using rubber boots is prefered. In 1993  a forrest center was created with a museum, an information center and an education center. 

"Het Leen" is a meltingpot of several iotopes. Part is heather, another part is a wood with decidious trees and another part is a wood with pine trees.

As an addition a large area called an arboretum has been planted with flowery trees and shrubs like rhododendrons and magnolia. You can see those beautiful flourishing in the photogallery here below.