Gent - de Fiere Stede

(for English... scroll down)
(voor de foto's, zie onderaan | for the pictures, scroll down)

Gent is de hoofdstad van de Belgische provincie Oost-Vlaanderen. Gent heeft een oppervlakte van zo'n 156 km² en telt 260.000 inwoners (in 2018), waarmee het naar inwonertal de op één na grootste gemeente van België is, na Antwerpen.

Gent ontstond uit Keltische woonkernen in het gebied van de samenvloeiing van de Leie en de Schelde. In de middeleeuwen groeide Gent onder impuls van een bloeiende wolnijverheid uit tot een van de grootste steden van Europa. Ook de vlas- en linnennijverheid en het stapelrecht op graan dat Gent verwierf droegen aanzienlijk bij tot haar welvaart. Na een korte calvinistische periode kende de stad een zeker verval dat pas keerde tegen het einde van de 18e eeuw, toen de katoennijverheid Gent tot een van de eerste industriesteden van het Europese vasteland maakte.

Gent wordt ook wel de Fiere Stede of de Arteveldestad genoemd. Wegens zijn ligging in een uitgestrekt gebied van bloemen- en plantenkwekerijen wordt Gent ook de Bloemenstad genoemd (zie Gentse Floraliën). De inwoners van Gent heten Gentenaars en dragen de bijnaam Stroppen (Stroppendragers). In Gent spreekt men Gents, een dialect dat behoorlijk sterk van de andere Oost-Vlaamse dialecten afwijkt.

(bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gent)

Ghent - the Proud City

Ghent is the capital of the belgian province East Flanders. It has a surface of around 156 km² (60 square miles) and a population of 260.000 people, which means that, according to the number of inhabitants, it is the second largest town in Flanders, Antwerp being the first.

Ghent arose from several Celtic residential areas around the confluence of the rivers Schelde and Leie. In the Middle Ages Ghent grows, thanks to its wool and cloth trading, to one of the largest cities in Europe. Flax and linen industry helped the growth. After a short Calvinistic period Ghent started to decay until the 18th century when the new cotton industry made it prosper again, which made it the first industrialised city on the continent of Europe.

Ghent has been called the Proud City or the City of Artevelde (a powerfull and important politician during the 13th century).  Due to its location in a vast area of flower and plant nurseries Ghent is also been called the Flower City. The locals of Ghent are called "Gentenaars" (Ghentians) and are nicknamed "Stroppendragers" (Noose Bearers). In Ghent a local dialect of Flemish is spoken called "Gents" (pronounced "hands" in English) which is quite a strong deviation of the other East flemish dialects.