Fotografie | Photography

Fotografie

(for English, scroll down)

Fotografie is het met behulp van licht en andere vormen van straling vastleggen van afbeeldingen, van voorwerpen en van verschijnselen op licht- of stralingsgevoelig materiaal.
Het woord is afgeleid van het Grieks en betekent letterlijk schrijven met licht (φῶς (phōs): licht, en γράφειν (graphein): schrijven).
(bron https://nl.wikipedia.org/wiki/Fotografie)

Naast de pure hierboven technische beschrijving is fotografie vooral een manier om een gevoel te suggereren en over te brengen, en een impressie weer te geven. Zo zal een zelfde pose maar met een verschillende lichtinval een andere gevoel creëren, een gewijzigde blik van eenzelfde portret een andere foto zijn en een uitsnede (crop) uit een bestaande foto een volledige nieuwe foto tonen.
Als kind stond ik steeds te kijken naar schilderijen van landschappen (toen waren er nog maar weinig foto's op groot formaat) en ontdekte ik gaandeweg hoe een 2 dimensionaal beeld (de schilderij) door middel van lijnen en plaatsing van objecten diepte suggereert en daardoor, virtueel, een derde dimensie creëert. Geleidelijk aan werd ik gewaar dat fotografie niet altijd het vastleggen is van een visuele realiteit maar daarbij ook een gevoel weergeeft. Dit wens ik mee te geven aan iedereen die mijn website bezoekt.

Indien je de foto's wenst te bekijken, gelieve dan submenu's te gebruiken in de menu "Fotografie | Photography".

Mijn wereld... gezien door mijn lens.

Stilleven

Photography

Photography is to capture, by using light or other kind of radiation, pictures, objects and phenomena on light sensitive or radiation sensitive material. The word photography is a derivative of 2 greek words: "φῶς" (phōs): light, and "γράφειν" (graphein): to write.

Beside the basic technical description, photography is mainly a way to suggest and to transfert a feeling, and to display an impression. So will an equal pose but with a different angle of light create a different feeling, a change expression of a same portret pose be a different picture and a cut out (crop) of an existent picture create a new picture. As a child I stood looking at large landscape paintings and over time I discovered how a 2 dimentional picture by means of lines and well placed objects transformed in a 3 dimentional picture by "suggesting" the 3th dimension. In time I felt that photography meant not only capturing a visual reality but capturing a feeling.

My world... seen through my lens.