België | Belgium

België

(for English... scroll down)
(voor de foto's, zie onderaan | for the pictures, scroll down)

België is een land waar het mooi leven is. Het is vrij dicht bevolkt (het Vlaamse deel althans) en heeft zo'n 11 miljoen inwoners. België (Belgique pour les Francophones) is een federale staat die bestaat uit drie gewesten: Vlaanderen, Wallonië en Brussels hoofdstedelijk gewest en heeft drie gemeenschappen: de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige gemeenschap.
Zoals je ziet is dit een nogal complex gegeven en indien u zich daar in wil verdiepen... kan je wikipedia raadplegen door in Google "België" in te geven.
Ik woon in Oost-Vlaanderen en daardoor zijn de meeste foto's die ik trek van het Vlaamse deel van België en meer bepaald van het krekengebied in het noorden van Oost-Vlaanderen en Gent. Omdat ik jaarlijks een kortere vakantie doorbreng in Nieuwpoort en Pollinkhove is de andere grote reeks foto's getrokken in de Westhoek van West-Vlaanderen.
Vlaanderen samen met Antwerpen was in de middeleeuwen een voornaam handelsregio. Op het platteland werden de lakens geweven met locale en Engelse wol, en de afwerken en verhandeling ervan gebeurde in steden zoals Gent, Brugge en Antwerpen. Door deze activiteiten werden ze dan ook machtig en rijk, en dit kan je nu nog zien aan het patrimonium. Deze cultuurrijke steden wil ik dan ook tonen door mijn lens, samen met het platteland er rondom.

Atomium Brussels

Belgium

Belgium is a country where life is enjoyable. It's rather densily populated (the flemish part anyhow) en has a poppulation of around 11 million people. Belgium is a federal state consisting of 3 regions: Flanders, Wallonia and Brussels, and besides this it has 3 communities: a flemish (dutch), a french and a german community.
As you can understand... this is a rather complex understanding and if you want to know more... Wikipedia is a good source. You just have to spell "Belgium" in Google.
I live in East-Flanders and that's the reason why most of my pictures are taken there. It's the easiest for me. Several times a year I take a short leave and go to the region of the belgian coast, especially the "Westhoek", the western part of West-Flanders behind the Yser (known for the Great War). Here to, a lot of the pictures are taken in that region.
Flanders, including Antwerp, was during the middle-ages an important trading region. Cloth was woven during winter in rural Flanders with local and english wool, and the finishing and trading was done in cities like Ghent, Bruges and Antwerp. Those activities made them rich and powerful. You can still see this at local buildings. Those culturally rich cities and the surrounding rural areas I want to show you... through my lens.

klik op een foto om meer te zien. | Click on a picture to see more.