Home

cldm-main

Charlie... (Charles De Mey)

Amateur Fotograaf | Amateur Photographer
Iedere foto je neemt is een impressie, iedere uitsnede je maakt... een nieuwe impressie. | Every picture you take is an impression, every crop you make... a new impression.

Een typisch aspect van een impressie is de focus op de beleving van het moment...   gezien door mijn lens...

A typical aspect of an impression is the focus on the experience of the moment...   seen through my lens.